posílat květiny send flowers

Cookies

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel zpracovává osobní údaje předplatitele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.
Předplatitel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi dodavatelem a předplatitelem a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

Osobní údaje předplatitele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo/ místo doručení květin, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Dodavatel je oprávněn pro plnění smlouvy používat služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Dodavatel a subdodavatelé mají zpravidla uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení osobních údajů, a tedy nesou vůči předplatiteli přímou odpovědnost za jakýkoliv únik či narušení osobních údajů.
Dodavatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
Osobní údaje předplatitele budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Předplatitel má právo požadovat od dodavatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Předplatitel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má předplatitel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na info@wowflowers.me.

Dodavatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.